Politika privatnosti

(„Izjava“)

Društvo AUTOWILL d.o.o. („Društvo“) tijekom svog poslovanja prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih klijenata te posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdalo i zadržalo Vaše povjerenje.
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljnije informacije o tome kako i zašto Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

1. TKO JE VODITELJ OBRADE PODATAKA?

Pravni termin “voditelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu koju prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i način njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Društvo u obavljanju svog poslovanja predstavlja voditelja obrade, pri čemu ono s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava adekvatnu razinu zaštite i sigurnosti. Određeni osobni podaci su Društvu nužni kako bi Vam moglo prodati proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Društvu, isto možete slobodno odbiti, ali tada Društvo možda neće biti u mogućnosti isporučiti Vam proizvode ili pružiti usluge za koje ste zainteresirani.

2. KOJE OSOBNE PODATKE DRUŠTVO PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Društvo može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 • Ime i prezime;
 • OIB;
 • Adresa;
 • Kontakt podaci (email adresa i broj telefona);
 • Broj identifikacijskog dokumenta;
 • Zanimanje;
 • Potpis;
 • Rezultati provjere podataka o kažnjavanju u vezi sprečavanja prijevara i/ili terorističkih aktivnosti;
 • Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;

Društvo također može u svom poslovanju prikupljati i obrađivati Vaše ,,osjetljive osobne podatke” kao što su podaci o određenim bolestima koje utječu ili mogu utjecati na Vašu sposobnost upravljanja automobilom.

3. KAKO DRUŠTVO PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Društvo prikuplja Vaše osobne podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su:

 • Javne baze podataka;
 • Društva za osiguranje;
 • Servisi za popravak vozila;

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

Svrhe u koje Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:

 • Sklapanje i izvršavanje ugovora;
 • Informiranje o proizvodima i uslugama Društva;
 • Informiranje o proizvodima i uslugama partnera Društva;
 • Sprečavanje i otkrivanje prijevara, pranja novca i financiranja terorizma;
 • Izvršavanje zakonskih obveza Društva;

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Društvo vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.

Međutim, u pojedinim slučajevima Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada nužna za:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;
 • Poštovanje pravnih obveza Društva;
 • Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
 • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Društva;
 • Potrebe legitimnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAM

Društvo ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe, Društvo u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka:

 • Tijela javne vlasti;
 • Druge autokuće;
 • Istražitelji prijevara;
 • Banke

Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Društvo također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:

 • Konzultanti;
 • Stručni suradnici;
 • Odvjetnici;
 • Društva koja za Društvo obavljaju različite usluge (IT kompanije)

Dodatno, Društvo može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja ili imovine Društva (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Vaše osobne podatke obrađivat će osobe navedene pod točkom 5. unutar EU , te će iste osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podatka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Iznimno, u pojedinim situacijama i u točno određene svrhe, prenosimo Vaše osobne podatke našim povezanim društvima u EU i izvan EU, te u svim tim slučajevima poduzimamo sve potrebne mjere i osiguravamo adekvatnu razinu zaštite Vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom, a što podrazumijeva i sklapanje standardnih ugovornih klauzula o zaštiti podataka koje donosi i propisuje Europska Komisija i/ili postupanje po obvezujućim korporativnim pravilima. Društvo ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke činiti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje Društvo prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Društvo posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Društvo raspolaže istiniti, točni i ažurni;
 • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje Društvo obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
 • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
 • Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
 • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Društvu ili nadležnom nadzornom tijelu;
 • Povući privolu za obradu Vaših osobih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnicama Društva ili na web stranici http://opel.autowill.hr/.

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete Društvu uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.

Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podatka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Društva, nakon čega Društvo više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

9. KOLIKO DUGO DRUŠTVO ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Društvo čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno pet godina od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i Društva, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim europskim ili nacionalnim propisima.

Društvo neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI DRUŠTVO?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Društva, možete nas kontaktirati putem e-maila ili pošte na:

 • AUTOWILL d.o.o.
  Kudeljara 5
  HR – 32 000 Vukovar
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka (Una Tica, dpo@autowill.hr)

11. IZMJENA PAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Društvo redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzije dostupna na web stranici Društva (http://opel.autowill.hr/).

U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, biti ćete izravno obaviješteni.